fantazija – značenje

 

fantazija (grčki phantasía):

1) mašta, uobrazilja, imaginacija; sanjarenje, maštarija;

2) proizvod mašte, događaj koji postoji samo u mašti;

3) familijarno: osoba sklona maštanju, fantaziranju;

4) u muzici: instrumentalna kompozicija slobodnog oblika, često zasnovana na temama iz neke opere ili drugog dela.

 

fantazirati (nemački phantasieren):

1) zanositi se (nečim nerealnim), maštati, sanjariti (o kome, čemu);

2) govoriti gluposti, buncati, bulazniti;

3) u muzici: improvizovati (obično melodiju na kakvom instrumentu).