fantazmagorija – značenje


fantazmagorija (francuski fantasmagorie):
1) opsena, obmana, varka;
2) neobične slike koje se javljaju u prenadraženoj umetničkoj mašti, ili kod duševno obolelih.