fantazmagorija – značenje

 

fantazmagorija (francuski fantasmagorie):

1) opsena, obmana, varka;

2) neobične slike koje se javljaju u prenadraženoj umetničkoj mašti, ili kod duševno obolelih.