farisej – značenje

 

farisej (grčki Pharisaîos od hebrejskog përūšīm):
1) istorijski: pripadnik religiozno-političke sekte u staroj Judeji koja se strogo i doslovno držala religijskih propisa (Mojsijevih zakona), idući u tome u krajnost (u novozavetnoj Bibliji prikazani kao licemeri koji samo formalno pokazuju pobožnost, dok su u duši pokvareni);
2) figurativno: onaj koji se pretvara da je privržen nekoj ideji ili nekome, dvoličan, licemeran čovek, licemer.

 

farisejski, -a, -o:
1) koji se odnosi na fariseje, svojstven farisejima;
2) figurativno: licemeran, dvoličan, neiskren.