farisej – značenje


farisej (grčki Pharisaîos):
1) istorijski: pripadnik religiozno-političke sekte u staroj Judeji koja se strogo i doslovno držala religijskih propisa (Mojsijevih zakona), idući u tome u krajnost (u novozavetnoj Bibliji prikazani kao licemeri koji samo formalno pokazuju pobožnost, dok su u duši pokvareni);
2) figurativno: onaj koji se pretvara da je privržen nekoj ideji ili nekome, dvoličan, licemeran čovek, licemer.