fasada – značenje


fasada (francuski façade):
1) u arhitekturi: prednja strana zgrade;
2) u građevinarstvu: površinski sloj na spoljnim zidovima kuće;
3) figurativno: lep, dobar spoljašnji izgled iza kojeg se krije nešto drugo, obično manje privlačno; privid.