fasada – značenje

 

fasada (francuski façade od italijanskog facciata, prema italijanskom faccia – lice):
1) u arhitekturi: prednja strana zgrade;
2) u građevinarstvu: površinski sloj na spoljnim zidovima kuće;
3) figurativno: lep, dobar spoljašnji izgled iza kojeg se krije nešto drugo, obično manje privlačno; privid.