fascinirati – značenje


fascinirati svrš. i nesvrš. (latinski fascinare) – proizvesti, proizvoditi snažan utisak (na nekoga), očara(va)ti, opčiniti, opčinjavati, oduševiti, oduševljavati.