fatalan – značenje


fatalan, -lna, -lno (latinski fatalis):
1) koji je sa smrtonosnim ishodom, smrtonosan;
2) koji donosi nesreću, koban;
3) koji se ne može izbeći, sprečiti, neizbežan; koji utiče na sudbinu, sudbonosan.