fatalan – značenje

 

fatalan, -lna, -lno (latinski fatalis):
1) koji je sa smrtonosnim ishodom, smrtonosan;
2) koji donosi nesreću, koban;
3) koji se ne može izbeći, sprečiti, neizbežan; koji utiče na sudbinu, sudbonosan.

 

fatalist(a) – onaj koji veruje u sudbinsku predodređenost zbivanja i pojava, koji veruje u sudbinu i slepo joj se predaje, pristalica, sledbenik fatalizma.

 

fatalizam – shvatanje po kojem su pojave i zbivanja sudbinski predodređeni i neizbežni; pogled na svet koji se zasniva na verovanju da je sve što se dešava unapred određeno sudbinom, sudbinski neizbežno.