fatalan – značenje

 

fatalan (latinski fatalis):

1) koji je sa smrtonosnim ishodom, smrtonosan;

2) koji donosi nesreću, koban;

3) koji se ne može izbeći, sprečiti, neizbežan; koji utiče na sudbinu, sudbonosan.