fatalizam – značenje


fatalizam (latinski fatalis, -izam) – pogled na svet koji se zasniva na verovanju da je sve što se dešava sudbinski predodređeno i neizbežno.