favela – značenje


favela (portugalski favela) – sirotinjski kvart u velikim gradovima Latinske Amerike, pre svega u Brazilu.