favorizovati – značenje


favorizovati (francuski favoriser):
1) da(va)ti nekome prednost stavljajući ga u povoljniji položaj u odnosu na druge;
2) biti sklon nekome ili nečemu odobravajući, često nekritički, njegove postupke, misli, ideje i sl.;
3) (za)štititi (nekoga, nešto), olakša(va)ti (nekome, nečemu).