febrilan – značenje

 

febrilan, -lna, -lno (latinski febrilis) – u medicini: koji ima visoku telesnu temperaturu (koja je karakteristična za groznicu); koji je u groznici, praćen groznicom, grozničav.

 

febrilnost – u medicini: stanje onoga koji je febrilan, obuzetost visokom telesnom temperaturom, grozničavost.