febrilan – značenje


febrilan, -lna, -lno (latinski febrilis) – u medicini: koji ima visoku telesnu temperaturu (koja je karakteristična za groznicu); koji je u groznici, praćen groznicom, grozničav.