feldspat – značenje

 

feldspat (nemački Feldspat) – u mineralogiji: najrasprostranjeniji silikatni mineral koji se delovanjem atmosferskih padavina pretvara u glinu i koji se upotrebljava u keramičkoj industriji, glinenac.