feljton – značenje

 

feljton (francuski feuilleton, prema feuillet – listić):
1) podlistak u novinama ili časopisu književnog, umetničkog, popularno-naučnog ili društveno-političkog karaktera, u kojem se na živ, pristupačan i zanimljiv način tretiraju pitanja umetnosti, nauke i dr.;
2) novinski popularno-informativni tekst, pisan za širu publiku.