feljton – značenje


feljton (francuski feuilleton):
1) podlistak u novinama ili časopisu književnog, umetničkog, popularno-naučnog ili društveno-političkog karaktera, u kojem se na živ, pristupačan i zanimljiv način tretiraju pitanja umetnosti, nauke i dr.;
2) novinski popularno-informativni tekst, pisan za širu publiku.