feminizam – značenje

 

feminizam (francuski féminisme od latinskog femina):

1) u sociologiji: zagovaranje društvene, političke i ekonomske ravnopravnosti žena i muškaraca;

2) u politici: organizovan pokret koji se zalaže za takvu ravnopravnost među polovima.