fenologija – značenje


fenologija (grčki phaínein ’pojaviti se’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana ekologije koja proučava promene u godišnjem ciklusu žive prirode i njihovu povezanost s okolinom i klimatskim uslovima.