fenotip – značenje


fenotip (grčki phaínein ’pojaviti se’ i týpos ’lik, oblik’) – u biologiji: izgled nekog organizma nastao kao rezultat delovanja spoljnih uslova (temperatura, vlaga, vrsta ishrane i sl.) na njegove genetske osobine.