ferment – značenje

 

fermen(a)t (latinski fermentum) – u hemiji: organska materija, složeno belančevinasto jedinjenje sposobno da u minimalnim količinama izazove ili ubrza hemijske procese u živim organizmima (varenje hrane, razlaganje hranljivih sastojaka u ćelijama i dr.), enzim.

 

fermentacija (latinski fermentatio) – hemijski proces koji nastaje delovanjem fermenata, vrenje, previranje, uskišnjavanje.

 

fermentirati i fermentisati (latinski fermentare) – biti u stanju, procesu fermentacije; promeniti se, menjati se pod dejstvom fermenata, prevreti, previrati.