ferment – značenje


fermen(a)t (latinski fermentum) – u hemiji: organska materija, složeno belančevinasto jedinjenje sposobno da u minimalnim količinama izazove ili ubrza hemijske procese u živim organizmima (varenje hrane, razlaganje hranljivih sastojaka u ćelijama i dr.), enzim.