fetiš – značenje


fetiš (francuski fétiche):
1) predmet (obično groteskno antropoidnog oblika) od drveta, kamena, kosti i sl. koji neka primitivna plemena obožavaju kao nosioca magične, čudotvorne, natprirodne sile;
2) figurativno: predmet ili osoba kao objekat opsesivnog divljenja, slepog obožavanja;
3) predmet koji pobuđuje seksualni nagon.