fetiš – značenje

 

fetiš (francuski fétiche od portugalskog feitiço):

1) predmet (obično groteskno antropoidnog oblika) od drveta, kamena, kosti i sl. koji neka primitivna plemena obožavaju kao nosioca magične, čudotvorne, natprirodne sile;

2) figurativno: predmet ili osoba kao objekat opsesivnog divljenja, slepog obožavanja;

3) predmet koji pobuđuje seksualni nagon.

 

fetišizam:

1) obožavanje, poštovanje raznih predmeta (fetiša) kod nekih primitivnih plemena i pripisivanje čudotvornih, natprirodnih svojstava tim predmetima;

2) figurativno: slepo obožavanje (lidera, neke ideje i sl.);

3) seksualno zadovoljenje koje se postiže usredsređivanjem na određene delove tela ili predmete.