fetišizam – značenje


fetišizam (francuski fétichisme):
1) obožavanje, poštovanje raznih predmeta (fetiša) kod nekih primitivnih plemena i pripisivanje čudotvornih, natprirodnih svojstava tim predmetima;
2) figurativno: slepo obožavanje (lidera, neke ideje i sl.);
3) seksualno zadovoljenje koje se postiže usredsređivanjem na određene delove tela ili predmete.