fiksni – značenje


fiksni, -a, -o (latinski fixus):
1) koji stoji, koji se ne pomiče, ne pomera, ne prenosi; fiksiran, pričvršćen za neku površinu;
2) tačno utvrđen, stalan, nepromenljiv, konstantan (npr. fiksni iznos, fiksna plata).