fildžan – značenje

 

fildžan (turski fincan od arapskog finğān od persijskog pingān) – šoljica bez drške, obično za crnu kafu.