filiokve – značenje

 

filiokve (latinski filioque) – u teologiji: dogma rimokatoličke crkve po kojoj Duh Sveti potiče i od Sina, a ne samo od Boga Oca, kako je prema učenju pravoslavne crkve, što je u XI veku dovelo do raskola i podele hrišćana na katolike i pravoslavce.