filistar – značenje


filistar (nemački Philister) – čovek ograničenih, malograđanskih pogleda, uskogrud, licemeran i sitničav čovek, malograđanin, ćifta.