filoksera – značenje


filoksera (grčki phýllon ’list’ i xērós ’suv’):
1) u zoologiji: insekt Phylloxera vastatrix, opasna štetočina koja živi na lišću i korenu vinove loze;
2) bolest vinove loze koju izaziva taj insekt.