fingirati – značenje

 

fingirati (latinski fingere):

1) lažno predstaviti, predstavljati, neistinito prikaz(iv)ati;

2) (na)činiti lažno (kakvu situaciju), simulirati.

 

fingiran:

1) lažno predstavljen, izmišljen; namešten;

2) koji simulira, izigrava (nešto).