firnajs – značenje


firnajs (nemački Firnis) – prerađeno laneno ulje koje se upotrebljava za zaštitu i bojenje drvenih i metalnih predmeta.