fiziologija – značenje

 

fiziologija (grčki physiología):
1) nauka o procesima i funkcijama organizama;
2) vitalni procesi i funkcije organizma.

 

fiziolog – naučnik koji se bavi fiziologijom.

 

fiziološki, -a, -o – koji se odnosi na fiziologiju i fiziologe; koji pripada organizmu i njegovom načinu funkcionisanja.