fiziologija – značenje


fiziologija (grčki physiología):
1) nauka o procesima i funkcijama organizama;
2) vitalni procesi i funkcije organizma.