flanel – značenje

 

flanel (engleski flannel) – mekana, laka pamučna ili platnena tkanina.

 

flanelski, -a, -o – koji je izrađen od flanela (npr. flanelski čaršav, flanelski šal).