fleksibilan – značenje

 

fleksibilan, -lna, -lno (latinski flexibilis):
1) savitljiv, elastičan, gibak;
2) (o čoveku) koji nije krut u ophođenju, prilagodljiv, koji se lako može prilagoditi stavovima suprotne strane.