fleksibilan – značenje


fleksibilan, -lna, -lno (latinski flexibilis):
1) savitljiv, elastičan, gibak;
2) (o čoveku) koji nije krut u ophođenju, koji se lako može prilagoditi stavovima suprotne strane, prilagodljiv.