flogiston – značenje


flogiston (novolatinski phlogiston) – u hemiji: hipotetički sastojak ili princip za koji se do XVIII veka, pre otkrića kiseonika, verovalo da ga sadrže sve zapaljive materije i metali.