flora – značenje


flora (latinski Flora):
1) sveukupnost biljnog sveta na određenom geografskom području ili na Zemljinoj površini;
2) (Flora) u mitologiji: staroitalska boginja cveća, plodnosti i proleća.