floskula – značenje

 

floskula (latinski flosculus, deminutiv od flos – cvet):
1) u retorici: figura ili ukras govornika u rimskom govorništvu;
2) u retorici: otrcana, prazna fraza.