fobija – značenje


fobija (grčki phóbos) – u psihologiji: neopravdan, patološki strah pred umišljenim opasnostima koji se javlja kod izvesnih duševnih poremećaja, neuroza i sl.; neopravdan, bezrazložan strah uopšte.