folklor – značenje

 

folklor (engleski folklore) – u etnologiji: narodni običaji, narodna tradicija; kulturna baština jednog naroda, sačuvana u usmenom predanju, običajima, nošnji, rukotvorinama, muzici i dr.