folklor – značenje

 

folklor (engleski folklore) – u etnologiji: narodni običaji, narodna tradicija; kulturna baština jednog naroda, sačuvana u usmenom predanju, običajima, nošnji, rukotvorinama, muzici i dr.

 

folkloristika – u etnologiji: nauka koja se bavi proučavanjem kulture naroda na osnovu folklorne građe.