font – značenje


font (engleski font) – u tipografiji i računarstvu: tip slova; potpuni komplet, garnitura slova i brojeva iste veličine i istog stila koja se koristi za štampanje ili za pisanje pomoću kompjutera.