forenzički – značenje


forenzički, -a, -o (latinski forensis):
1) koji se odnosi na dokazni postupak; sudski;
2) koji se odnosi na primenu nauke, posebno medicine, u istraživanju krivičnih dela.