formaldehid – značenje


formaldehid (nemački Formaldehyd) – u hemiji i tehnologiji: produkt oksidacije metilalkohola, bezbojan gas oštrog mirisa, nalazi primenu u farmaceutskoj industriji, u izradi plastičnih masa i štavljenju kože.