formalin – značenje


formalin (engleski formalin) – u hemiji: vodeni rastvor formaldehida koji služi za konzervisanje anatomskih, botaničkih i zooloških preparata, kao i za dezinfekciju prostorija.