formant – značenje


formant (latinski formans) – u lingvistici: tvorbeni deo reči koji se dodaje na osnovu ili koren tvoreći određenu vrstu reči s posebnim značenjem (npr. -ar u reči obućar).