foršpan – značenje

 

foršpan (nemački Vorspann):

1) najzanimljiviji delovi filma koji služe kao reklama pre njegovog prikazivanja;

2) zastarelo: konjska zaprega.