foršpan – značenje


foršpan (nemački Vorspann):
1) najzanimljiviji delovi filma koji služe kao reklama pre njegovog prikazivanja;
2) zastarelo: konjska zaprega.