foršpan – značenje


foršpan (nemački Vorspann) – najzanimljiviji delovi filma koji služe kao reklama pre njegovog prikazivanja.