fosil – značenje


fosil (nemački Fossil):
1) okamenjena biljka ili životinja iz starih geoloških perioda, okamina, okamenotina;
2) figurativno: osoba zastarelih shvatanja, onaj čije je vreme prošlo.