fosil – značenje


fosil (nemački Fossil):
1) u geologiji: okamenjeni ostaci biljke ili životinje iz ranijih geoloških perioda, okamenotina;
2) žargonski: stara, oronula osoba; osoba zastarelih shvatanja, onaj čije je vreme prošlo;
3) figurativno: ono što je zastarelo, starovremsko.