fotosinteza – značenje

 

fotosinteza (grčki phōtós – svetlost i sýnthesis – sastavljanje):

1) u biologiji: proces pri kojem se u zelenim delovima biljke, pod uticajem svetlosti i uz pomoć hlorofila, ugljen-dioksid i voda pretvaraju u organske molekule, pre svega šećere;

2) u hemiji: svaka hemijska sinteza koja se vrši pod dejstvom svetlosti.