fragment – značenje

 

fragment (latinski fragmentum, prema frangere – lomiti):
1) odlomak, odlomljen, razbijen ili otkinut deo neke celine;
2) u umetnosti: deo književnog ili muzičkog dela, slike ili skulpture posmatran kao izdvojena celina;
3) ono što nije dovršeno, što nije kompletno.

 

fragmentacija (novolatinski fragmentatio) – komadanje, rasparčavanje.

 

fragmentaran, -rna, -rno (novolatinski fragmentarius):
1) nedovršen, nepotpun;
2) koji je sačuvan samo u delovima, u fragmentima.