fragment – značenje

 

fragment (latinski fragmentum, prema frangere – lomiti):

1) odlomak, odlomljen, razbijen ili otkinut deo neke celine;

2) u umetnosti: deo književnog ili muzičkog dela, slike ili skulpture posmatran kao izdvojena celina;

3) ono što nije dovršeno, što nije kompletno.

 

fragmentacija (novolatinski fragmentatio) – komadanje, rasparčavanje.

 

fragmentaran (novolatinski fragmentarius):

1) nedovršen, nepotpun;

2) koji je sačuvan samo u delovima, u fragmentima.