fragment – značenje

 

fragment (latinski fragmentum, prema frangere – lomiti):
1) odlomljen, razbijen ili otkinut deo neke celine;
2) u umetnosti: deo književnog ili muzičkog dela, slike ili skulpture posmatran kao izdvojena celina;
3) ono što nije dovršeno, što nije kompletno.