frakcija – značenje


frakcija (latinski fractio):
1) organizovana grupa članova neke političke partije, organizacije i sl. koji odstupaju od generalne, zajedničke linije svoje partije, organizacije, ali ostaju i dalje u njoj boreći se za pobedu svojih shvatanja;
2) u hemiji: proizvod nastao razlaganjem neke smese, najčešće dobijen destilacijom.