fraktura – značenje


fraktura (latinski fractura):
1) u medicini: prelom kostiju (potpun ili delimičan);
2) u tipografiji: tip štampanih slova sa „slomljenim” linijama nastao iz gotice.