frantirer – značenje


frantirer (francuski franc-tireur) – istorijski: dobrovoljac, partizan, borac protiv nemačkog okupatora u Francuskoj tokom Drugog svetskog rata.