frekvencija – značenje

 

frekvencija (latinski frequentia):

1) u fizici: broj kompletnih oscilacija nekog oscilirajućeg sistema u sekundi, učestalost; merna jedinica: herc (Hz);

2) (obično o radiju) talasna dužina.