frenologija – značenje


frenologija (grčki phrēn ’um, svest, duša’ i -logía ’znanje, nauka’) – pseudonaučna oblast koja se bavi proučavanjem oblika glave i ispupčenja na lobanji kao pokazatelja čovekovih duševnih i karakternih osobina.