frigidan – značenje


frigidan, -dna, -dno (latinski frigidus):
1) polno, seksualno neosetljiv, hladan (o ženi); nezainteresovan za suprotni pol;
2) uopšte neosetljiv, ravnodušan, hladan; koji nema emocionalne topline.