frigidan – značenje

 

frigidan (latinski frigidus):

1) polno, seksualno neosetljiv, hladan (o ženi); nezainteresovan za suprotni pol;

2) uopšte neosetljiv, ravnodušan, hladan; koji nema emocionalne topline.