fruktoza – značenje


fruktoza (nemački Fruktose) – u hemiji: vrsta šećera (monosaharida) koji se nalazi u slatkom voću i u medu, voćni šećer; koristi se kao konzervans i u ishrani dijabetičara.