frustracija – značenje

 

frustracija (latinski frustratio, prema frustra – uzalud) – potištenost, nezadovoljstvo, razočaranje i srdžba kao posledica neostvarenih, nazadovoljenih želja, težnji; nemogućnost (samo)dokazivanja i (samo)ostvarivanja.

 

frustriran, -a, -o – koji pati od frustracije, nezadovoljan i potišten, razočaran zbog neostvarenja svojih želja, težnji.

 

frustrirati – dovesti, dovoditi (nekoga) u stanje frustracije, izaz(i)vati frustraciju (kod nekoga).